newfoods_logo.gif (31168 Byte)

The original Information Service since 1980


New Foods Congresse & Ausstellungen e.K.
Geschäftsführerin: Renate Büttner
Thiedeweg 40, D-22047 Hamburg

Telefon: +49 40-375 19 450
Fax: +49 40-375 19 460

www.newfoods-verlag.de

e-Mail: info@newfoods-verlag.de


HOMEPAGE  - CONTACT - EMAIL